Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 juni 2011

Wetenschappelijke Steunfunctie bibliotheken behouden voor Flevoland

De  Flevolandse coalitiepartijen hebben zich in
hun coalitieakkoord voorgenomen het budget voor de Wetenschappelijke Steunfunctie Flevoland weg te bezuinigen. D66 probeert hen in de
statenvergadering van woensdag 29 juni op andere gedachten te brengen en komt
met een voorstel om de wetenschappelijke steunfunctie te behouden.

 

“Voor volwaardig Hoger Beroepsonderwijs is een goede
wetenschappelijke bibliotheek erg belangrijk,” zegt D66 fractievoorzitter
Michiel Rijsberman, “en door die bij de Nieuwe Bibliotheek onder te brengen, is
die kennis beschikbaar voor alle Flevolanders, ook gewoon via hun eigen
bibliotheek”. Hogeschool Windesheim, de Christelijke Agrarische Hogeschool
Almere (CAH), het International New Town Institute en de Open Universiteit
(alle in Almere) hebben in brieven aan Provinciale Staten gevraagd van de
voorgenomen bezuiniging af te zien. Directeur van de Nieuwe Bibliotheek in Almere,
Chris Wiersma is het met hen eens: “voor studenten is het noodzakelijk een
bibliotheek te hebben, om te studeren en informatie te verzamelen, in de plaats
waar ze wonen en studeren.” En de Nieuwe Bibliotheek, in 2010 nog uitgeroepen
tot beste bibliotheek van Nederland, is daar een prima plek voor. Die plaats
waar studenten wonen en studeren is steeds meer Almere, als
studentenstad-in-wording.

Het ondersteunen van voorzieningen als de wetenschappelijke
steunfunctie is een formele taak van de provincie. Een bibliotheek met een
wetenschappelijke steunfunctie heet een Plusbibliotheek. De wetenschappelijke
steunfunctie betekent niet alleen dat de Plusbibliotheek een uitgebreidere
collectie aanhoudt. De Nieuwe Bibliotheek biedt als Plusbibliotheek Flevoland
ook toegang tot tal van digitale (wetenschappelijke) publicaties, verzorgt
cursussen, lezingen en symposia en ondersteunt het HBO bij het verbeteren van
de informatievaardigheden van hun studenten. Als de voorgenomen bezuiniging
doorgaat, kan de Nieuwe Bibliotheek deze diensten niet meer leveren.
Rijsberman: “Flevoland investeert tientallen miljoenen euro’s om HBO naar de
provincie te halen. Dan moet de provincie ook haar taak in de
bibliotheekvoorziening serieus nemen en goed onderwijs ondersteunen. Met deze
wetenschappelijke steunfunctie.”