Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juni 2013

D66 vraagt aanpak jeugdwerkgelegenheid

De jeugdwerkloosheid in Flevoland is schrikbarend hoog. D66 ziet een kans voor Flevoland om de jeugdwerkloosheid terug te dringen door te investeren in de economie. Woensdag kwam D66 daarom met een motie waarin het college wordt opgedragen de jeugdwerkgelegenheid aan te pakken. De motie is met een grote meerderheid aangenomen.

“De werkloosheid in is Flevoland de afgelopen jaren gestegen”, legt D66 fractievoorzitter Michiel Rijsberman uit. “Vooral de werkloosheid onder jongeren is hoog. Deze jongeren krijgen niet de kans om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Daardoor lopen ze het risico definitief uitgesloten te worden. Dit is slecht voor de hele economie. Het is hoog tijd dat de Provincie Flevoland dit probleem echt aan gaat pakken.”

Economische kant taak provincie

Jeugdwerkloosheid is een groot probleem in heel Europa. In Scandinavië is gebleken dat dit probleem alleen effectief aangepakt kan worden door scholing en begeleiding te combineren met investeringen in innovatie en het verzorgen van voldoende werkplekken. Juist voor deze laatste twee, de economische kant van het probleem, vraagt D66 aandacht van de provincie.

Investeer in jeugdwerkgelegenheid

Terwijl er veel mensen, vooral jonge mensen, werkloos thuis zitten, blijkt beschikbaarheid van goed personeel één van de belangrijkste hindernissen voor de groei van het Flevolandse bedrijfsleven. De Provincie Flevoland reserveert veel geld voor de stimulering van de regionale economie. Jaarlijks blijven daarvan echter miljoenen onuitgegeven, omdat medefinanciering uitblijft. D66 wil dat de provincie dat geld gebruikt voor de aanpak van de jeugdwerkgelegenheid.