Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juli 2013

D66 vreest voor privacyschending

D66 vreest dat de provincie niet goed omgaat met persoonlijke gegevens op de website. Sinds twee weken kunnen inwoners van Flevoland laten weten wat ze van de plannen van minister Plasterk voor de fusie van Flevoland met Noord-Holland en Utrecht vinden. Op de site van de Provincie staat een formulier waar zogenoemde zienswijze ingediend kan worden, maar er wordt niet verteld wat er met de gegevens gebeurt.

Gedeputeerde Witteman vertelde afgelopen woensdag in de vergadering van Provinciale Staten dat veel zienswijzen interessant waren, dat mensen er veel aandacht aan besteden en soms lange stukken tekst invoeren. Nergens op de site staat echter dat provincie meeleest. “Het lijkt erop dat gedeputeerde Witteman te enthousiast is geweest in het helpen van mensen om hun bezwaren te uiten bij het ministerie,” zegt D66-Statenlid Shasta Rötscheid. “Maar ook de Provincie heeft de wettelijke plicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.”

Zorgen om privacy indieners
De burgers van Flevoland kunnen op de site van de provincie hun zienswijze kwijt over de plannen van minister Plasterk om Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen te voegen tot een provincie. D66 maakt zich zorgen om de privacy van de indieners, omdat de provincie niet volgens de wet met deze gegevens om lijkt te gaan. “Op de site wordt niet duidelijk aangegeven wat er met de zienswijzen gebeurt, ondanks dat de provincie mensen om hun mening over regeringsbeleid en hun persoonsgegevens vraagt. Dit zijn bij uitstek gegevens om zorgvuldig mee om te gaan,” vertelt Rötscheid. “De indruk wordt gewekt dat de zienswijzen rechtstreeks naar de minister worden gestuurd. Afgelopen woensdag bleek echter dat de Gedeputeerde de inzendingen doorleest. Dit kan niet zonder dat de inzenders daar akkoord mee gaan.” D66 stelt dit aan de orde door schriftelijke vragen in te dienen.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens zegt onder meer dat duidelijk moet worden aangegeven wat de Provincie met de gegevens doet, zodat iemand bewust kan kiezen daar wel of geen gebruik van te maken. Als de Provincie persoonsgegevens verwerkt, is ze in de meeste gevallen wettelijk verplicht een melding te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dat College kan dan toezien op de juiste verwerking van de gegevens. Dat lijkt hier niet gebeurd te zijn. De provincie riskeert hiermee een boete.