Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 november 2013

D66 sceptisch over plannen Almere Oosterwold

“Almere heeft een prachtig toekomstbeeld voor Oosterwold geschetst, maar de mogelijke regie op de ontwikkeling blijft onduidelijk,”stelt fractievoorzitter Michiel Rijsberman van D66 Flevoland. “De Gemeenten en de Provincie lijken te denken dat het spontaan een mooi gebied wordt. Maar wat we nog kunnen doen als dat anders uitpakt, is volstrekt onduidelijk.”

In Almere Oosterwold moet, volgens de gemeente, een gevarieerd gebied ontstaan, waar iedereen een plekje kan vinden voor zijn speciale leefwensen en men in vrijheid kan bouwen. De gemeente neemt zelfs geen verantwoordelijkheid voor basisvoorzieningen zoals riolering, schoon drinkwater en elektriciteit. “Wat ontbreekt is inzicht in krachten die de ontwikkeling van het gebied beïnvloeden, van variatie in kwaliteit van de ondergrond tot afstand tot bestaande infrastructuur,’ verklaart Rijsberman. “Waarom zouden mensen hier wel spontaan investeren in kwaliteit? Waarom zou men vrijwillig verspreid door het gebied gaan bouwen, ver bij bestaande infrastructuur vandaan? Het Gooi is een voorbeeld van een divers gebied, dat hoog gewaardeerd wordt. Maar bijvoorbeeld in België zie je ook hoe het mis kan gaan als je weinig regels hebt. Hoewel Oosterwold een aantrekkelijk plan is, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in welke mogelijkheden de provincie en de gemeente hebben om desgewenst bij te sturen.”

 

Plan ligt voor Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten wordt nu gevraagd in te stemmen met een experiment van enorme omvang, in dezelfde orde van grootte als de bestaande stad van Almere. Als het misgaat zijn de gevolgen enorm, zowel financieel als planologisch. Maar er is geen zicht op de krachten die het succes van Oosterwold bepalen en ook niet op de mogelijkheid om bij te sturen. De Provinciale Staten hebben alleen de mogelijkheid om er over drie jaar de stekker uit te trekken. D66 is zeker niet tégen de plannen voor Oosterwold. Maar de democraten vinden dat de plannen voor Oosterwold nu nog niet rijp zijn voor besluitvorming en vraagt het college de plannen aan te houden tot het gevraagde inzicht is geleverd. “We zijn een groot voorstander van minder regels. Dan moet je durven loslaten,” aldus Rijsberman, “maar dat is wat anders dan zo’n ontwikkeling uit je handen laten vallen.”

 

Lees verder op www.rijsberman.nl