Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 februari 2014

Provincie, houdt afstand van Flevokust!

De Provincie Flevoland gaat door met de plannen voor de nieuwe haven aan de Flevokust. En dat terwijl de gemeenteraad dit plan in december 2013 nog heeft afgewezen. D66 roept de provincie op het democratische besluit van Lelystad te respecteren en de gemeente juist te ondersteunen, zodat de gemeente haar werk kan doen.

Niet de provincie, maar Lelystad is eerst aan zet D66 is het er niet mee eens dat het provinciale College van Gedeputeerde Staten nu verder gaat met de plannen voor Flevokust. D66 is voor een haven maar tegen het oude voorstel. De oude ideeën voor de haven veroorzaakte veel onrust onder de bewoners. Daarom moet het maken van nieuwe plannen voor de binnenvaarthaven zeer zorgvuldig plaatsvinden. En met respect voor de democratie in Lelystad, vindt D66. “De gemeente Lelystad kan en moet de zeggenschap houden over het maken van een nieuw bestemmingsplan voor de Flevokust,” stelt Peter Schot, fractievoorzitter en lijsttrekker voor D66 Lelystad. “De gemeente is voor de bevolking van Lelystad de eerste overheid die kan worden aangesproken op het plan,” legt Schot uit. Schot: ”We kunnen ons geen verdere vertraging veroorloven door onduidelijkheden welke bestuurslaag het initiatief heeft over een nieuw plan voor een haven aan de Flevokust.”

Een nieuw plan moet draagvlak hebben in Lelystad

Een haven in de buurt van de Flevocentrale komt de Lelystadse economie en werkgelegenheid ten goede. Maar dan moet er wel een goed plan liggen. En dat was niet zo: het verworpen plan spleet de Lelystadse gemeenschap doormidden. De gemeenteraad heeft op 28 januari 2014 nog besloten met spoed aan een nieuw plan voor een haven in Flevokust te willen werken. Het is noodzakelijk een nieuw plan samen met de Lelystedelingen op te stellen en een eind te maken aan de verdeeldheid. De gemeente staat het dichtst bij de bevolking. Volgens D66 moet daarom de gemeente het plan maken en niet de provincie.

D66 in Provinciale Staten steunt de gemeente

“We vinden het onfatsoenlijk van de Provincie als ze op deze manier een democratisch besluit van de gemeenteraad overruled,” vertelt Michiel Rijsberman, voorzitter van de Provinciale Statenfractie van D66, “de PvdA Flevoland kwam zelfs met die motie in de Staten op de dag nadat de gemeenteraad het plan had verworpen!”