Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 september 2014

Nieuwsbrief / uitnodiging Algemene Regio Vergadering

Het regiobestuur nodigt haar Flevolandse leden van harte uit voor de Algemene Regio Vergadering op 4 oktober van 10.30 – 13.00 uur. Deze vindt plaats in de FlevoMeer Bibliotheek Lelystad, De Promesse 4, 8232 VX Lelystad.

Op de agenda:

1. Welkom en opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen post en mededelingen
4. Vaststellen vorig verslag ARV 22 maart
Het verslag van deze vergadering is als bijlage raadpleegbaar.
5. Bestuurswisseling voorzitter en secretaris
Ruud Gerzon treedt terug als voorzitter, naar aanleiding van zijn verhuizing naar Heemstede. Martine van Bemmel heeft na haar benoeming als raadslid in Almere recent haar taak als secretaris neergelegd. Zodoende zijn de functies van voorzitter en secretaris vacant.  Heidy Smit en Oscar Mendlikhebben zich tot op  heden gemeld als kandidaat voorzitter en Ton Lesscherals kandidaat secretaris. Het regiobestuur draagt Oscar Mendlik en Ton Lesscher als respectievelijk voorzitter en secretaris voor. Eventuele medekandidaten zijn van harte welkom en kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden bij Ruud Gerzon via ruud.gerzon@gmail.com. De profielen zijn als bijlage raadpleegbaar. De kandidaten zullen zich aan u presenteren waarna tot stemming wordt overgegaan.
6. Presentatie verkiesbare kandidaten voor PS
De verkiezingscommissie blikt terug op het afgelopen proces en presenteert de kandidatenlijst. Tevens presenteren de verkiesbare kandidaten zich aan de vergadering en is er gelegenheid hen te bevragen. Tot slot volgt een toelichting op het vervolgtraject. 
7. Presentatie ruwe versie verkiezingsprogramma
De programmacommissie blikt terug op het afgelopen proces en presenteert de ruwe versie van het verkiezingsprogramma. Ook wordt het komende proces toegelicht om te komen tot het concept programma, amenderingen en vaststelling op 29 november. De ruwe versie van het programma plaatsen we zsm als bijlage digitaal.
8. Campagneplan verkiezingen PS
De campagnecommissie licht toe welk plan zijn heeft voor de komende maanden.
9. Rondvraag
10. Sluiting

De genoemde bijlagen zijn via deze link raadpleegbaar. Let op dat de ruwe versie van het verkiezingsprogramma nog wordt toegevoegd.

Tot slot nog dit:

Praat op 10 oktober mee met Steven van Weyenberg over ‘Agenda 2020’, de inzet van D66 voor de komende jaren!
De afgelopen decennia heeft D66 belangrijke hervormingen mogelijk gemaakt. Als we zelf regeren maar ook als we ‘constructief’ meedenken. Achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld de pensioenleeftijd, de woningmarkt en de arbeidsmarkt wordt eindelijk weggewerkt. Inmiddels lijkt de economie zich voorzichtig te herstellen van de crisis. Hoogste tijd om de blik te richten op de inzet van D66 in de komende jaren. Want D66 blijft onverminderd ambitieus en wil zeker niet zelfgenoegzaam achterover leunen. Er zijn nog talloze uitdagingen: ons land moet toekomstbestendiger, rechtvaardiger en democratischer, met betere waarborgen voor persoonlijke vrijheid in de echte en de virtuele wereld en een eerlijke kans voor iedereen.

Praat op vrijdag 10 oktober 20:00 in de Juniorzaal van het Zaantheater (Nicolaasstraat 3, 1506 BB Zaandam – op 10 minuten lopen van NS-Station Zaandam) mee over de D66-agenda voor deze uitdagingen! De Permanente Programma Commissie (PPC) en de Tweede Kamerfractie van D66 gaan graag met u in gesprek! Steven van Weyenberg (woordvoerder sociale zekerheid, pensioenen en arbeidsmarkt) is vanuit de Tweede Kamer aanwezig, Ivo Thonon vertegenwoordigt de landelijke PPC en modereert.

Aandacht voor Route 66!
Waarschijnlijk heeft u al een keer over het talentontwikkelprogramma van D66 genaamd Route 66 gehoord. Dit is een 2-jarig programma voor een groep van 40 young professionals die het gedachtegoed van D66 omarmen, maatschappelijk betrokken en politiek geïnteresseerd zijn. Zij komen iedere maand bij elkaar voor een themadag op een toepasselijke locatie. Zo hebben zij laatst een themadag over de kansen van het platteland in de Achterhoek gehad. Daarnaast voeren zij projecten uit voor de partij, zoals bij de verkiezingen. Meer informatie kunt u vinden op deze link.

Op het moment zijn zij bezig met de voorbereiding voor de werving van de nieuwe lichting 2015. Het selectieproces hiervoor zal in november plaats vinden. Zij willen via verschillende kanalen Route 66 onder de aandacht brengen en ook met name in de regio’s. Voor de nieuwe lichting streven zij namelijk naar deelnemers vanuit heel het land. Dus ook uit Flevoland! Bekijk dan ook vooral de link!

Graag tot 4 oktober!
Namens het regiobestuur,

Ton Lesscher
Secretaris a.i. D66 Flevoland