Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 november 2014

Verkiezingsprogramma unaniem vastgesteld!

De aanwezige leden op de Algemene Regio Vergadering van 29 november hebben unaniem het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten verkiezing 2015 vastgesteld! Tijdens de vergadering in Lelystad werden voorafgaand aan de vaststelling ruim 45 amendementen behandeld, oftewel wijzigingsvoorstellen op het programma die door de leden zijn ingediend. Met inbegrip van de aangenomen amendementen is het programma door alle aanwezige leden met applaus aanvaard!