Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 september 2015

Flevoland en zes gemeenten, hoe lang nog?

Debatbijeenkomst over (visie op) decentraal bestuur

De discussie over de bestuurlijke indeling van Nederland laait sinds decennia van tijd tot tijd weer op.  Na de recente, mislukte poging van minister Plasterk om de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht te laten fuseren, is de discussie over het terugbrengen van het aantal provincies weer even geluwd. De vraag is voor hoe lang.

Inmiddels zijn veel intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontstaan. Veel kleinere gemeenten fuseren op aandringen van het Rijk. Dat verloopt niet altijd  vlekkeloos en inwoners vragen zich nogal eens af wat ze ermee opschieten.

Flinke opknapbeurt

D66 vindt dat het Huis van Thorbecke toe is aan renovatie, maar wel vanuit een doordachte visie die gericht is op het hele land en alle bestuurslagen. Juist nu de hitte even uit het debat is, wil D66 Flevoland ruimte bieden aan de mening en bevindingen vanuit de wetenschap en de senaat:

  • Mr. J.W.M. (Hans) Engels, hoogleraar decentraal bestuur Rijksuniversiteit Groningen (RUG, Oppenheimleerstoel) en vice-voorzitter van D66-fractie in de Eerste Kamer
  • R.H.F ( Roderik) Ponds, senior onderzoeker bij de Stichting Atlas voor Gemeenten, en onderzoeker aan de RUG en Rijksuniversiteit Utrecht

Bij hun inleidingen staat een analyse van de bestuurlijke indeling van Nederland centraal: omvang en taken van gemeentes, provincies en landsdelen. Vragen die aan bod komen:

  • Moeten we eigenlijk wel wat veranderen of gaat het nu wel goed?
  • Als we willen veranderen, op basis van welke argumenten dan en hoe?

Denk en praat mee

Na de inleiders en een eerste reactie van de gedeputeerde voor bestuurlijke vernieuwing in Flevoland, Michiel Rijsberman, vindt het debat plaats met de zaal. Verschillende invalshoeken komen aan de orde: die van burgers, volksvertegenwoordigers en bestuurders op alle niveaus; die van ratio en emotie; van landelijk en stedelijk gebied. Uiteraard is er ook volop ruimte voor geïnteresseerden zoals jij om mee te denken en te praten.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door D66 Flevoland maar staat nadrukkelijk ook open voor belangstellenden van buiten de partij.

Waar en wanneer?

Spotlight, Amsterdamweg 1, 1324 RL Almere (parkeren gratis)

Zaterdag 10 oktober 2015: 15.00 uur  (vanaf 16.45 u borrel)

Meer info of aanmelden? Mail naar info@d66flevoland.nl