Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 september 2015

Nieuwsbrief D66 Flevoland september 2015

Van de voorzitter

Voor de meesten is het gewone leven na de vakantieperiode weer begonnen: met volle agenda’s en vaste routines. Deze zomer begon met het mooie bericht dat D66-er Franc Weerwind is voorgedragen als burgemeester van Almere. Op 9 september aanstaande is de installatie en dan woont hij ook in Flevoland heb ik begrepen. Franc: van harte welkom in de regio en we hopen je 10 oktober te ontmoeten op de ARV.

Het regiobestuur is ook weer in volle gang. We zien dat de partij meer verantwoordelijkheid krijgt op alle niveaus, en dat betekent wat voor de ‘backoffice’. We moeten ons goed organiseren om de maatschappelijke verwachtingen waar te kunnen maken: niet alleen nu, maar ook in de jaren die komen. Om die ‘backoffice’ goed op orde te krijgen is een nieuw Regioreglement in de maak en een Regioplan Flevoland 2015-2020. Zeker dit Regioplan heeft niet alleen betrekking op het provinciale niveau, het gaat ook over de manier waarop we op gemeentelijk niveau een betrouwbare volwassen partij kunnen worden en blijven. En we zoeken voor de uitwerking van het Regioplan nieuwe bestuursleden. Wilt u ons ondersteunen? Meer info? info@d66flevoland.nl.

Deze onderwerpen staan op de agenda van de Algemene Regio Vergadering op 10 oktober, maar we willen die dag ook inhoudelijk sparren over de toekomst van de lokale en regionale democratie. Flevolanders zijn bekend met dit onderwerp: er zijn al meerdere initiatieven geweest voor bestuurlijke herindeling van Flevoland. Zat daar een duidelijke visie achter; is er visie? Het programma voor 10 oktober wordt nog nader uitgewerkt, u hoort van ons. Bij dezen alvast van harte welkom!

In deze nieuwsbrief is een nieuwe rubriek opgenomen: ‘kennismaken met…’. Hier komt ieder keer een Flevolandse D66 politicus aan bod. Tiko Smetsers bijt het spits af.

Veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.

Oscar Mendlik
Regiovoorzitter

D66 groeit, doet u mee aan deze groei?

Het zal u niet zijn ontgaan dat D66 groeit. Hoewel D66 gemeentelijk nog veelal een pas op de plaats heeft gemaakt bij de laatste gemeentelijke verkiezingen, vooral op het platteland, is een duidelijke sprong gemaakt op provinciaal en landelijk niveau, en ook op Europees niveau.

Deze groei is veroorzaakt door een toename van stemmen op de D66 politieke vertegenwoordigers op de verschillende lagen. Het zou mooi zijn als die trend van groei ook terug te vinden kan worden in het aantal leden van de D66 vereniging. Ook daar groeit D66, maar de groei stagneert. Om de politieke vertegenwoordigers volledig te kunnen blijven steunen is een verdere groei van leden zeer gewenst, vooral in de kleinere gemeenten, steden en dorpen. Steun is nodig voor het werven van bestuursleden, voor het rekruteren van nieuwe kandidaten en van steunfractieleden, op het gebied van training op alle niveaus van de politiek.

Om het D66 ledental te laten groeien heeft D66 de ambitie om in 2017 boven de dertig duizend leden te hebben. Om deze ambitie te bereiken doen we een beroep op alle leden, en stellen we voor dat ieder lid een nieuw lid werft. We realiseren ons dat dit een hoge ambitie is, maar met alle leden samen denken we dit doel te bereiken.

Heeft u hulp nodig bij deze ledenwerving, neem dan contact op met het lokale bestuur van de D66 afdeling of met uw D66 fractie in de gemeente.

Zeholy Pronk
Voorzitter Noordoostpolder

Kennismaken met….. Tiko Smetsers

1. Wie ben je, waar kom je vandaan?
Mijn naam is Tiko Smetsers, geboren in Breda, getogen in Dronten en inmiddels 3 jaar woonachtig in Almere.

2. Wat is je achtergrond en huidige baan?
Inmiddels ben ik bijna 4 jaar werkzaam voor ArrangeGroup, een detacheringsbureau dat zich specialiseert in Facilitair en Inkoop. Als Interimmer ben ik namens ArrangeGroup werkzaam geweest voor onder andere de Nederlandse Aardolie Maatschappij, Unilever en Joulz. Voor die tijd ben ik werkzaam geweest bij ROC Flevoland en ROC van Amsterdam.

3. Waarom ben je actief voor D66?
Het gedachtegoed van D66 sprak mij altijd al erg aan. Bij D66 worden keuzes gemaakt op basis van inhoudelijke discussies en zijn we niet bang om ook niet populaire standpunten te beargumenteren en te verdedigen.

4. Welke onderwerpen ga je doen en welk punt ga je morgen als eerste aanpakken?
Ik ga mij bezighouden met de commissie Ruimte en Economie, daardoor krijg ik onder andere Floriade, Lelystad Airport en Mobiliteit in mijn portefeuille.

5. Waar kunnen onze leden voor bij jou terecht?
Economische kansen en innovatieve ideeën die bijdragen aan een sterker Flevoland.

6. Ik geef het stokje door aan?
Wibe Sierksma van onze gemeenteraadsfractie in Zeewolde.

Tiko Smeters
Statenlid Flevoland

Van de Gedeputeerde

Sinds eind mei mag ik voor D66 deelnemen in het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Een hele eer en een hele verantwoordelijkheid. Het is ook wel even wennen, van een gewone baan als adviseur en statenlid naar fulltime bestuurder van de provincie. Of eigenlijk meer dan fulltime: op de paar avonden per week dat ik thuis ben, heb ik stapels stukken om te lezen. Er is veel om te lezen in m’n portefeuille. Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen: Toerisme & recreatie maakt nu 10% van de Flevolandse economie uit en is de snelstgroeiende sector, landelijk én in Flevoland. En voor de provincie omvat het ongeveer de helft van de structurele budgetten voor economie. Daar gaan we nu met de ondernemers en Flevolanders een plan voor maken, om de sector verder te ontwikkelen. Kunst & Cultuur beslaat een kleiner deel van de begroting, maar draagt op een andere manier bij aan de verrijking van Flevoland. We bereiken via de verschillende programma’s bijna de helft van alle Flevolanders, van cultuureducatie op basisscholen, landschapskunst of amateurkunst door de hele provincie tot toneelgezelschappen van (inter)nationale klasse, zoals vis-a-vis, Bonte Hond of Suburbia. Een paar dagen per week ben ik bezig met Europa, als lid van het Comité van de Regio’s, een adviesorgaan van Europarlement en Europese Commissie, in lobbynetwerken en coördinerend in de uitvoering van Europese subsidieprogramma. Veel in Nederland en vaak in Brussel. Voor Bestuur nadenken over pragmatische bestuurlijke vernieuwing en over de samenwerking en positie van Flevoland in bestuurlijk Nederland, bijvoorbeeld in de Metropoolregio Amsterdam en de Regio Zwolle, bouwend aan een Flevolandse samenwerkingsagenda. En het meest concreet is het werk aan projecten als de fusie van het Nieuwland Erfgoedcentrum en de Bataviawerf tot het nieuwe erfgoedpark Batavialand, het ontwikkelen van Nationaal Park de Oostvaardersplassen en de realisatie van het nieuwe natuurgebied de Markerwadden, bijna 800 ha natte natuur in de Markermeer. Projecten die bijdragen aan het toerisme én de identiteit van onze mooie provincie. En zelfs in vogelvlucht is het een hele lijst van fascinerende en inspirerende onderwerpen. Een uitdagende portefeuille die goed bij D66 past! In volgende nieuwsbrieven praat ik je graag meer in detail bij over één ervan.

Michiel Rijsberman
Gedeputeerde Flevoland

Politiek inhoudelijke avond Lelystad ”Van opgelegde naar oprechte participatie”

Op woensdag 16 september 2015 is er van 20.00 tot 22.00 uur in Atolplaza, Schor 1 – 9, 8224 CM Lelystad een bijeenkomst die we vooral willen besteden aan de politieke inhoud.

Corina Hendriks heeft het boek “Van opgelegde naar oprechte participatie” via de Van Mierlo Stichting gepubliceerd. Dat is een goede aanleiding om na te denken over participatie. Het bestuurslid van de Van Mierlo Stichting en lid van de landelijke permanente program commissie Ad van Vugt gaat met ons aan de hand van dat boek op zoek naar een D66 visie op participatie. Uit een analyse van maatschappelijke ontwikkelingen en allerlei burgerinitiatieven wordt een andere aanpak van participatie voorgesteld dan door (sommige) politici en overheidsinstanties wordt uitgedragen. Die andere aanpak zal overigens ook de nodige invloed hebben op het functioneren van de overheid en op de markt.

We sluiten het inhoudelijke deel af met een hapje en een drankje. U bent welkom deze avond!

Niels Abcouwer
Voorzitter Lelystad

Stemming Voorzitter Landelijk Bestuur

Op 31 augustus hebben alle leden van D66 een uitnodiging ontvangen om te stemmen voor de nieuwe voorzitter van het Landelijk Bestuur. De kandidaten zijn Henk Beerten en Letty Demmers. De stemming loopt 11 september om 12.00 uur af. Kijk hier voor meer informatie over de kandidaten, het verkiezingsproces en de kennismakingsmomenten.

Het regiobestuur
Oscar, Ton, Josefien, Kees en Johanna