Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2015

Motie D66 aangenomen subsidie Stichting Open Monumentendag

Tijdens de algemene beschouwingen van 11 november is de motie van D66 aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten vragen om, voor de periode 2016-2019, jaarlijks een subsidie van € 15.000,- beschikbaar te stellen voor de Stichting Open Monumentendag.

De Stichting organiseert sinds 1987 de Open Monumentendag in Nederland, waarbij monumenten gratis voor het publiek worden opengesteld. Op deze manier wordt de belangstelling voor monumenten vergroot. Inmiddels nemen er jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers deel aan Open Monumentendag, waarbij één van de grote publiekstrekkers de Bataviawerf in Lelystad is. Helaas heeft de hoofdsponsor van de Stichting, Rabovastgroep, aangegeven de Stichting met ingang van 2016 niet langer te willen ondersteunen, waardoor het voortbestaan van de Stichting onzeker is. De Stichting heeft een deel van dit verlies zelf kunnen compenseren met nieuwe sponsoren, maar voor het overige deel alle provincies om een bijdrage gevraagd.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat monumenten in Flevoland toeristisch en recreatief beter benut moeten worden. D66 is van mening dat de Open Monumentendag daar een waardevolle bijdrage aan levert en heeft om die reden GS opgeroepen om de Stichting de komende jaren een subsidie te verstrekken. De Stichting heeft inmiddels aangegeven dat zij bereid is om de komende jaren nog meer activiteiten te ondernemen in Flevoland, waardoor de vele (jonge en oude) monumenten die Flevoland rijk is op nog meer belangstelling kunnen rekenen.