Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2016

D66 is blij met akkoord ontwikkeling gebied Oostvaardersplassen tot Nationaal Park

Het planproces Oostvaardersplassen heeft als doel de stappen te zetten om de status van Nationaal Park Oostvaardersplassen te verwerven in 2018. Het Nationale Park Oostvaardersplassen zou dan klaar moeten worden gemaakt voor twee miljoen bezoekers per jaar.

Om twee miljoen bezoekers per jaar te kunnen ontvangen wordt nu 330.000 euro door de provincie Flevoland geïnvesteerd, ook de gemeenten Almere en Lelystad en Staatsbosbeheer investeren in het verwezenlijken van het plan. De investering is nodig om het mogelijk te maken meer bezoekers te ontvangen zonder dat onacceptabele verstoring of schade aan natuurwaarden wordt veroorzaakt. De bezoekers worden ontvangen in de randen van het gebied.

D66 is voorstander van deze ontwikkkeling en lost hiermee een verkiezingsbelofte in. De groeisector toerisme en recreatie biedt vele kansen voor Flevoland. Dit geldt zeker voor de Oostvaardersplassen omdat deze inmiddels een grote naamsbekend genieten in binnen- en buitenland. De verwachting is dat het toekomstige Nationale Park Oostvaardersplassen met name vanuit Amsterdam een belangrijke trekker wordt voor internationale toeristen.

In het gebied worden twee poorten ontwikkeld en vervolgens komen daar nog eens twee bij op het moment dat het aantal bezoekers dat vereist. Bij zo’n poort komt een bezoekerscentrum, horeca en educatieve aspecten die bijdragen aan de ultieme belevenis van het gebied.

De provincie Flevoland bereidt de aanvraag voor om de Oostvaardersplassen de status van Nationaal Park te laten verwerven. Samen met Staatsbosbeheer, de gemeenten Almere en Lelystad en enthousiaste ondernemers zet men zich enthousiast in voor de realisering van dit doel.