Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 februari 2016

Culturele proeverij Flevoland

Culturele proeverij Flevoland
Op weg naar nieuw cultuurbeleid voor Flevoland

Er gebeurt veel in Flevoland op cultureel gebied, dat werd goed zichtbaar tijdens de culturele proeverij in het provinciehuis op 18 januari. Verschillende culturele ‘instellingen’ presenteerden zich aan Provinciale Staten. Het was een leerzame en inspirerende bijeenkomst, waarbij de instellingen niet alleen met Provinciale Staten, maar ook met elkaar in gesprek raakten om te zoeken naar manieren om elkaar te versterken en te ondersteunen.

Kwaliteit van leven
Uit veel onderzoek blijkt telkens weer dat cultuur een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van leven is en sterk bepalend is voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Cultuur, waaronder ook cultureel erfgoed, is een kerntaak van de provincie en in het coalitieprogramma is daarom veel aandacht voor cultuur, zeker ook door de inbreng van D66. Flevoland heeft vergeleken bij andere provincies achterstanden. Onze provincie geeft maar 6 euro per inwoner uit aan cultuur (en staat daarmee op een lage plaats in Nederland). Nu is het zaak om goed beleid voor Flevoland te maken en/of voort te zetten.

Economische waarde
Cultureel beleid biedt ook veel kansen voor werkgelegenheid. D66 ziet daarom graag een onderzoek tegemoet naar welke waarde de culturele sector heeft voor de economie. Dit komt mede door het verzoek van het ministerie van OCW, dat vooral ook geïnteresseerd is in de innovatie in de culturele sector. Deze innovatie creëert weer nieuwe kansen voor Flevoland. D66 ziet dit graag terug in het cultuurbeleid en heeft de gedeputeerde cultuur, Michiel Rijsberman, verzocht dit nader uit te werken.

Geef jouw mening
D66 wil dat de overheid inwoners betrekt bij beleid, dit is ook de insteek in het coalitieprogramma. Daarom wordt het cultureel beleid de komende tijd gemaakt in overleg met alle betrokkenen. D66 roept ook inwoners op om hun inbreng te hebben. Dit kan door een mail te sturen naar info@d66flevoland.nl, of via onze facebook pagina www.facebook.com/d66flevoland. Zo werken we samen aan versterking van de culturele sector in Flevoland.

Jeroen Kok
statenfractie D66 Flevoland