Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 augustus 2016

D66 pitcht over Omgevingsvisie Flevoland

Omgevingsvisie Flevoland
Op woensdag 13 juli namen Provinciale Staten een besluit over de op te stellen Omgevingsvisie Flevoland. Aan de hand van kernpunten uit de zeven Flevo-perspectieven geven Provinciale Staten een zogenaamde ‘bestuursopdracht’ aan Gedeputeerde Staten, die de Omgevingsvisie verder uitwerken.
Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie in Provinciale Staten kregen de woordvoerders van alle partijen door middel van een ‘pitch’ de mogelijkheid hun voorkeuren en standpunten voor de bestuursopdracht Omgevingsvisie naar voren te brengen. De Omgevingsvisie valt onder mijn portefeuille en de commissie Ruimte, de ‘pitch’ tekst die ik uitsprak namens D66 was:

Pitch D66 Omgevingsperspectieven
‘Toen ik ooit in Flevoland kwam wonen dacht ik ‘hier moeten we snel weer weg!’ Het landschap was nog leeg, de steden leken strak en fantasieloos en er was weinig te beleven. Maar al snel ontdekte ik dat de Flevolandse samenleving een niet zo gevestigde orde is en dat de mensen een open, relaxte en welkome houding hebben naar nieuwkomers en dat is zo gebleven: zowel in de buurt en stad als wat de organisaties betreft waarmee ik aanraking kwam. Inmiddels woon ik al jaren in Flevoland, ik ben geworteld en beslist ambassadeur van dit gebied te noemen.
Het perspectief ‘Het verhaal van Flevoland’ doet meteen denken aan de kansen die er liggen voor het toerisme. Het verhaal dat begint met te vertellen dat we ons hier nu 3.7 m onder de zeespiegel bevinden en dat wij steden doen verrijzen op de bodem van de zee en het jongste stukje Nederland zijn. Een gebied dat door mensenhanden is gemaakt en opgebouwd.
Het toerisme is een enorme groeimarkt, nationaal en internationaal gezien en als we de branding van Flevoland goed aanpakken en gebruik maken van de gunstige ligging van ons gebied, dan moeten we hier zeker op focussen!
Ook de kansen die de circulaire economie biedt moeten we grijpen nu dit nog volop in ontwikkeling is en in beweging komt. En waarom zouden we dat perspectief niet bundelen met het perspectief dat de landbouw biedt? Wist u dat Flevoland voor 1.41 miljard euro exporteert aan primaire landbouwproducten? En dat Flevoland de absolute nummer 1 is qua productie van pootaardappelen en dit product wereldwijd wordt afgezet? Ook dit hoort bij het verhaal van Flevoland dat we meer moeten vertellen.
Nieuwe bedrijfsvormen zowel op het gebied van natuurbeheer als innovatie kunnen we als provincie stimuleren door voorwaarden te scheppen. Door de lijn door te trekken en eveneens te zorgen voor onderwijs dat aansluit bij wat het bedrijfsleven en de economie vragen.
De Omgevingsvisie en bestuursstijl moeten zich richten op het mogelijk maken van nieuwe initiatieven van onder op.
Zoals de nieuwe Omgevingswet het wil: Een andere relatie met de samenleving opbouwen. Waarbij participatie van burgers en bedrijven écht nagestreefd wordt en er daadwerkelijk sprake is van versnelling en verbetering van de besluitvorming.
En vooral door met elkaar uit te stralen wat Flevoland te bieden heeft en te werken aan onze reputatie: Ik eindig mijn verhaal met ‘Be good and tell it!’

Margriet Papma
Statenlid D66 Flevoland