Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 augustus 2018

Dierenwelzijn Oostvaardersplassen gewaarborgd

De D66-fractie van Provinciale Staten Flevoland heeft op dinsdag 31 juli deelgenomen aan een werkbezoek van gedeputeerde Harold Hofstra en statenleden aan de Oostvaardersplassen. Aanleiding van het werkbezoek was het feit dat er de afgelopen week veel vragen bij de provincie binnen komen vanuit actiegroepen en de media over de conditie van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Er zijn zorgen over drinkwater, beschutting en voer en de toegang tot het Kotterbos.

Medewerkers van Staatsbosbeheer namen het gezelschap mee ‘het veld in’ om met eigen ogen te kunnen zien of er op dit moment voldoende water en voer voor de dieren beschikbaar is en dat de toegang tot het Kotterbos open staat. Ook werd veel mondelinge informatie over het eet- en leefgedrag van de grote grazers gedeeld.

De fractie van D66 heeft vast kunnen stellen dat de Oostvaardersplassen op dit moment velden vol gras en kruiden bieden als voer voor de grote grazers en volop groeiend riet dat met name de heckrunderen graag eten. Er is voldoende beschutting door de openstelling van het Kotterbos. Daarnaast zijn er geen zorgen over de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater voor de dieren. Het water wordt stelselmatig getest door het waterschap en het water is van goede drinkkwaliteit voor de dieren.
Gezien de ruime beschikbaarheid van voedsel uit de natuur en van het seizoen, is er geen enkele reden om de heckrunderen bij te voeren. De paarden en edelherten zien er goed doorvoed uit. De heckrunderen zagen er ook goed gezond uit, als ze op dit moment iets mager tonen bij de ribben, dan is dat zo omdat ze  bijvoorbeeld hun kalf zogen, hetgeen normaal is voor deze fase in het seizoen. Ze hebben genoeg te eten maar zijn nog aan het herstellen van de winter, Heckrunderen bouwen langzamer vet op dan de andere twee soorten dieren. Het duurt in totaal twee jaar voordat Heckrunderen weer op gewicht zijn en als ze kalveren dan hebben ze dat vet nodig ook voor het kalf.

Verder is D66 geschrokken van het feit dat medewerkers van Staatsbosbeheer nog steeds worden bedreigd. Dat is onacceptabel. D66 vindt dat deze medewerkers onder zware omstandigheden en met verstand van zaken en hart voor de dieren hun werk doen. D66 zal de situatie in de Oostvaardersplassen blijven volgen.