Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 september 2018

Provinciale Staten van de provincie Flevoland starten met een educatieprogramma Democratie en Rechtsstaat op initiatief van D66, CDA en PvdA.

In de Provinciale Statenvergadering van woensdag 19 september is ingestemd met het initiatiefvoorstel van D66, CDA en PvdA om een onderzoek naar de opzet van een educatieprogramma Democratie en Rechtsstaat te starten. Dit initiatief richt zich op middelbare scholieren en studenten en kan tevens worden ingezet voor diverse andere groepen.

De provincie ontvangt jaarlijks middelbare scholieren met een debatprogramma en heeft daarmee positieve ervaringen. Jongeren geven aan dat zij een bezoek aan het provinciehuis een leuke en boeiende ervaring vinden, en raken geïnteresseerd in de politiek.
Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat jongeren vaak weinig weten over de democratie, ons politieke bestel en de rechtsstaat. De statenleden willen daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat jongeren actief deelnemen aan de samenleving, zich hiervoor verantwoordelijk voelen en interesse krijgen voor de politiek en democratie.
Daarom willen de statenleden meer scholieren en studenten ontvangen en samen werken met het onderwijs en gemeenten. In de komende maanden wordt het onderzoek uitgerold en worden de diverse debat en werkvormen uitgeprobeerd met de Flevolandse middelbare scholen.

Margriet Papma van D66 ‘We willen als Statenleden een interessant programma aanbieden aan de jongeren in Flevoland en daarin een actieve rol vervullen.
Voor ons is de inbreng van jongeren ook verfrissend. Daarnaast willen we toe naar een structureel en meerjarig educatieplan op basis waarvan we alle Flevolandse jongeren kunnen bereiken’.