Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 december 2018

D66 voor stop op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in Flevoland

In de provinciale Statenvergadering van 19 december heeft D66 samen met Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid een motie ingediend om beleid voor te bereiden om nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen onmogelijk te maken. Aanleiding zijn de gezondheidsrisico’s die geitenhouderijen in nabijheid van bewoonde gebieden met zich meebrengen.

 

De motie is in deze vergadering niet besproken, omdat de een meerderheid van Staten eerst in commissievergadering verder van gedachte wil wisselen over het onderwerp. Aangezien de bespreking in de commissie zal leiden tot beleid op dit onderwerp, zijn de indieners niet ontevreden. “Wij rekenen erop dat onze collega-statenleden ook zullen kiezen voor het voorzorgsbeginsel als het gaat om het verband tussen geitenhouderijen en een verhoogd risico op longontsteking.” Aldus Margriet Papma, Statenlid voor D66 Flevoland.

Uit meerdere onderzoeken van het RIVM, waaronder het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen in een straal van 2 kilometer meer kans hebben op longontsteking. De uitkomsten geven geen duidelijkheid over de precieze oorzaken van het verhoogde ziekterisico en dus ook niet over de mogelijkheden om hier met bedrijfsmaatregelen iets aan te doen. Bovendien bestaat het gevaar dat geitenhouderijen uit andere provincies, waar al een stop geldt, zich nu in de provincie Flevoland gaan vestigen.

D66 is van mening dat zolang er onzekerheid bestaat over de precieze oorzaken van het verhoogde ziekterisico voor de inwoners van Flevoland, het noodzakelijk is op tijd maatregelen te nemen. “Het is goed dat het onderwerp nu op de agenda staat bij de provincie Flevoland en dat er beleid wordt ontwikkeld.” Aldus Margriet Papma.

Het onderwerp wordt op korte termijn besproken in de commissie.