Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 januari 2019

D66 is voorstander van een stop op nieuwvestiging en uitbreiding op geitenhouderijen

De eerste resultaten van een onderzoek duiden op een verhoogd gezondheidsrisico voor omwonenden van een geitenhouderij.Omwonenden hebben vaker last van een longontsteking. De oorzaak wordt nog nader onderzocht door het RIVM.

D66 vindt dat iedere voorzorg genomen moet worden om verdere gezondheidsrisico’s te beperken en te voorkomen.
Een motie van D66 (in samenwerking met de PVDA en PvdD) die het provinciebestuur oproept om beleid op te stellen om de nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen te beperken of te stoppen is  9 februari besproken in de commissie. In zeven andere provincies geldt al een geitenstop, wat een grotere druk op kan leveren voor de provincie Flevoland.

Gedeputeerde Rijsberman heeft namens Gedeputeerde Staten toegezegd beleid op te gaan stellen om te voorkomen dat bedrijven uit andere provincies zich in Flevoland gaan vestigen met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.

Met deze maatregel leveren we wederom een bijdrage aan een blijvend leefbare provincie. Nu en in de toekomst!
Voor meer informatie:
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/167151/flevoland-gaat-geitenhouderijen-weren
https://www.ad.nl/lelystad/geitenstop-onderwerp-van-gesprek-in-flevoland~aeb7c4d0/