Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 februari 2019

Hou van Water, Wonen en Natuur en stem op 20 maart!

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de waterschappen. Sinds 2009 lopen deze verkiezingen. D66 heeft zich vanaf dat moment aangesloten bij Water, Wonen en Natuur, Dit is de grootste landelijke waterschappartij en vertegenwoordigd in alle 21 waterschappen. Water, wonen en natuur draagt bij aan een veilig, duurzaam en waterrijk Flevoland. Met oog voor de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in heel Flevoland draagt Water, Wonen en Natuur bij aan een veilige groene woonomgeving. Water, Wonen en Natuur is speciaal opgericht om de belangen van natuur, landschap en recreatie in de waterschappen te beschermen. De bestuurders zetten zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen met anderen werken ze aan een betere leefomgeving voor mens, plant en dier. D66 steunt deze partij!