Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 september 2019

Betoog Startnotitie RES- Yvonne den Boer 18 september 2019

N.a.v. dit betoog van Statenlid Yvonne den Boer werd onze gezamenlijke motie met de fractie van GrwoenLinks ingediend en aangenomen gekregen waarmee de Staten een mooie stap voorwaarts kan zetten in de transitie naar een Provincie die klaar is voor de kansen en de uitdagingen van de toekomst.

Sinds mijn kindertijd ben ik niet meer uitgescholden maar onlangs ben ik sinds lange tijd uitgescholden. Als kind werd ik uitgescholden voor Euromast vanwege mijn lengte en betweter, want ook toen wist ik alles beter. Het was niet heel erg hoor toen ik onlangs werd uitgescholden maar ik schrok wel even. Ik werd klimaatgekkie genoemd.

Uitgescholden worden voelt nooit fijn maar deze deerde mij niet. Waarom niet? Omdat ik van kindsaf mij verbonden voel met de natuur en die dus wil behouden en beschermen, dus laat mij maar gek doen.Ik voel mij ook verbonden met de provincie Flevoland, ook met mijn geboortestad Rotterdam, maar de laatste 30 jaar met Flevoland. En weet u, verbondenheid is de best denkbare basis voor verantwoordelijk gedrag. Wie zich verbonden voelt wordt gedreven door het motief om te beschermen, te behouden. Maar de opdracht om te beschermen en behouden reikt verder dan onze provinciegrens. Er ligt een veel grotere opdracht.

Voor de politiek is de verantwoordelijkheid in het klimaatdebat enorm. Wij moeten de bakens uitzetten op weg naar een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en respect voor diversiteit en zorgzame omgang met de aarde de norm moet zijn.

Wat betekent dat?

Dat betekent dat we moeten beschermen, ons landschap maar ook onze inwoners die soms angstig zijn voor de gevolgen van de veranderingen. Dat betekent dat we moeten veranderen en dat is een beangstigende gedachte en mogelijk pijnlijke keuzes. Dat betekent dat we moeten vernieuwen, nieuwe technieken moeten ontwikkelen. D66 Flevoland wil inzetten op de productie van duurzame energie, in iedere mogelijke toekomstbestendige vorm en als koploper van Nederland. Niet alleen nemen we hiermee onze verantwoordelijkheid voor een schone toekomst maar hiermee kan ook een nieuwe economische ontwikkeling worden ingezet. Als we voorop blijven lopen kan dat economische kansen en werkgelegenheid bieden.

Het klimaat verandert, waarom wij niet?