Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 oktober 2019

Reactie D66 Flevoland fractie op stikstofdebat

Wat levert het stikstofdebat ons op?

Het debat over stikstof levert ons op dat we nadenken en praten over dit onderwerp met als resultaat dat we ons bewust zijn van het systeem waarin boeren en consumenten terecht zijn gekomen. Een systeem dat gebouwd is op de exploitatie van de aarde. Er moet ‘een nieuwe normaal’ ontstaan waarin een besef groeit van  de waarde van een nieuw systeem.

Nu is tijd voor een nieuwe welvaartssprong voor boeren. De waarde ervan is alleen veel minder zichtbaar en zal zich pas op langere termijn uitbetalen. En het zal zich ook alleen maar gaan uitbetalen als we dit met zijn allen gaan doen. Dit vraagt lef, doorzettingsvermogen en vertrouwen, dat is waar wij met zijn allen aan moeten werken.

Het moet dus niet gaan om technieken en procenten of winsten van grote veevoederbedrijven. Het gaat om de wil om te veranderen en te streven naar de hoogst maatschappelijke waarde. En dus ook uiteindelijk  kiezen voor duurzame kringlooplandbouw en die landbouw kan dus met minder regels en bemoeienis van de overheid.

In Flevoland, van oudsher agrarische provincie, voelt D66 Flevoland heel goed de spanning. Wij snappen het protest van de boeren, want iedereen kan nagaan dat er niet één oplossing is tegen de stikstofproblematiek. Boerenbedrijven moeten alle steun krijgen om te innoveren. D66 wil boeren financieel bijstaan om met minder vee meer te verdienen.

Want we weten ze allemaal  dat de stikstofcrisis nooit zonder ingekrompen veestapel opgelost zal worden – en toch zagen we dinsdag in Den Haag veel politici die de kloof tussen inwoners en politiek vergroten. Praten over een probleem zonder de oplossing, daarmee los je het probleem niet op. Sterker, hiermee lijken de tegenstellingen veel groter dan ze misschien in werkelijkheid zijn.

“Dus laten we in hemelsnaam doorgaan met de moed te hebben om die dingen bij de naam te noemen, die naar ons eer, geweten, en inzicht moeten gebeuren.” – Hans van Mierlo

Tiko Smetsers
Yvonne den Boer
Noortje Visser
Bas van Klompenburg