Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 oktober 2019

Betoog Stikstofdebat- Yvonne Den Boer 30 oktober 2019

Statenlid Yvonne Den Boer gaf tijdens de commissievergadering van 30 oktober 2019 het volgende mee aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot de stikstofproblematiek. 

D66 is voorstander van goede oplossingen, slimme oplossingen maar “stel het probleem niet uit”. De woningbouw moet vlot getrokken worden, dijken moeten opgehoogd  worden en er moet ook nog steeds voedsel geproduceert worden. D66 wil niet dat ondernemers in de problemen komen door ondoordachte oplossingen, maar “stel het probleem niet uit” Niet weer.

Wat is dan het probleem? Het probleem is dat er teveel stikstof uitgestoten wordt. En dat doen we met z’n allen. Laten we niet de agrariërs in hun eentje verantwoordelijk maken voor de stikstofcrisis. Ook de consumenten, de supermarkten, de banken, de industrie en de automobilisten zijn verantwoordelijk. Het roer moet om maar wel met z’n allen.

Maar het is vooral de overheid die de wetten en de regels maakt die verantwoordelijk is. Nu gebeurt dat door halverwege het spelletje de regels te veranderen en dat voelt niet goed. We proberen nu een lange termijn probleem op te lossen met korte termijn oplossingen. Om Nederland van het slot te krijgen is het wel nodig dat er snel uitvoerbare maatregelen worden genomen. Maar daarmee lossen we het echte probleem niet op, we stellen het weer uit. De oplossingen die we nu bedenken en invoeren moeten toekomstbestendig zijn en de tand des tijds kunnen doorstaan. En de oplossingen moeten leiden tot een daadwerkelijke reductie van de stikstof depositie in onze natuur. 80 % van de boeren wil duurzaam gaan produceren, de wil is er, hulp is nodig, ook (of misschien wel met name) van de overheid.

D66 heeft vertrouwen in de inspanningen van deze gedeputeerde om vanuit Flevolands perspectief de toekomst van Nederland los te trekken. Na 1 december kunnen we meer duidelijkheid verwachten waarmee, we zetten deze discussie graag voort op basis van die duidelijkheid om een goede inhoudelijke discussie met elkaar te kunnen voeren in plaats van een snelle discussie