Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

Burgerlid Noortje Visser over de MRA

Burgerlid Noortje Visser is woorvoerder op de portefeuille MRA tijdens commissievergaderingen in de Provinciale Staten. Dit is haar visie op de ontwikkeling van de MRA.

De MRA is volgens het college hét bestuurlijke netwerk om de grote opgaven rondom wonen, werken en mobiliteit op te pakken. D66 onderkend het belang van deze regionale samenwerking.

Wij roepen de MRA dan ook op om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en om de verschillende leden (gemeenten en provincies) aan te laten geven aan welk onderwerp zij zich willen committeren in deze gezamenlijke opgave. Want we zullen met zijn allen hieraan bij moeten dragen.

Er moet dus goed gekeken worden naar de opgave die er ligt. Wat is deze opgave? En wat kom je als deelnemende gemeente of provincie halen? Maar misschien belangrijker, wat kom je als gemeente of provincie brengen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de MRA?

Wat o.a uit de evaluatie blijkt is dat provincies en gemeenten vaak deelnemen vanuit eigen belang. Men zou de MRA als een grote stad moeten zien en daar ook naar acteren.

Dit benoemde professor Pieter Tordoir ook al tijdens een bijeenkomst over de MRA in juni in het stadhuis van Almere. D66 Flevoland ondersteunt dat beeld.

Er moet geleerd worden om vanuit een breder perspectief samen te werken. Wie levert welk aandeel? Bekijk demografisch en economisch welke bijdrage jij aan deze ‘grote stad’ levert.