Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 november 2019

Financiële beschouwing fractievoorzitter Tiko Smetsers

Tijdens de begrotingsbehandeling van 13 november 2019 was deze spreektekst de financiële beschouwing van fractievoorzitter Tiko Smetsers. 

In een wereld waar globalisering en grootschaligheid een steeds prominentere plek in nemen, zien we dat wij ook als provincie alléén steeds meer moeite hebben om effectief doelen te realiseren.  Samenwerking met andere Provincies (bijvoorbeeld in MRA en Regio Zwolle-verband) worden steeds belangrijker. Net als samenwerking met onze Rijksoverheid, Flevolandse Gemeentes en onze partners in Europees verband. We hebben elkaar nodig.

Hoewel we wellicht zelfstandig goed in staat zouden zijn om de grote vraagstukken van deze tijd op de korte termijn ‘op te lossen’ (of moet ik zeggen vooruit te schuiven) moeten we volgens D66 gezamenlijk op zoek naar de echte oplossingen voor grote vraagstukken op de lánge termijn. Want voor elk complex probleem bestaat er een antwoord dat helder, eenvoudig EN fout is. Voor complexe problemen bestaan geen simpele 1 dimensionale oplossingen.

Uit deze begroting blijkt, voor D66, dat we de Flevolandse uitdagingen van deze tijd op kunnen pakken. Met investeringen in onze culturele en toeristische sector, waardoor we mensen met elkaar verbinden in plaats van tegen elkaar op zetten. Investeringen in de bereikbaarheid, zodat wonen én werken in Flevoland aantrekkelijk blijft en natuurlijk de investeringen in een toekomstbestendig en duurzaam Flevoland, zodat ook onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gezond en goed kunnen leven in Flevoland.

Om een mooie toekomst voor Flevoland en haar inwoners zeker te stellen, is het wel tijd dat we op een andere manier gaan samenwerken. Niet altijd vanuit een eigenbelang op basis van de vraag; “wat kan deze samenwerking mij opleveren” Maar vanuit een gezamenlijk belang, op basis van de vraag “wat kan deze samenwerking ONS opleveren en wat kunnen wij daar als Flevoland aan bijdragen.” D66 is er van overtuigd dat dit de enige manier is om de grote vraagstukken van deze tijd het hoofd te bieden en gezamenlijk te komen tot een toekomstgerichte aanpak.

Het coalitieakkoord dat eerder dit jaar is gepresenteerd is ambitieus, en dat coalitieakkoord is nu vertaald in deze begroting. De eerste acties en stappen van het coalitieakkoord zijn gezet, met deze begroting voor 2020 kunnen we de volgende stappen gaan zetten. D66 is dan ook vooral ongeduldig, we willen nog meer en nog sneller actie én uitvoering van alle plannen uit het coalitieakkoord. Deze begroting geeft daar de ruimte voor, Ruimte voor de Toekomst.