Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 november 2019

Wie de rekening betaalt, daar mag de politiek de komende tijd over debatteren. Maar het mag niet de volgende generatie zijn.

Tijdens de statenvergadering van 20 november 2019 voerde Statenlid Yvonne den Boer het woord namens de fractie over het aankomende klimaatbeleid. Dit was haar inbreng. 

Of je nu gelooft in klimaatverandering of niet, dit wordt een nieuwe waarheid.  De voorspellingen van de klimaatverandering zullen een grote impact krijgen. Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst. Nu al veroorzaakt de opwarming van de aarde schade.
En hevige droogte veroorzaken honger en oorlog. Het is wat D66 betreft niet alleen de klimaatverandering die om actie vraagt maar ook de uitputting en vervuiling van de aarde vraagt om actie. 

Wie de rekening betaalt, daar mag de politiek de komende tijd over debatteren. Maar het mag niet de volgende generatie zijn. Laten we kijken wat dit van ons vraagt. Laten we bijdragen aan de oplossing in plaats van elkaar de maat nemen. Laten we niet al claimend en framend over elkaar heen buitelen.  Dat betekent dat er samenwerkt moet worden. Dat betekent actie. Dat betekent zoeken naar overeenkomsten en niet naar verschillen. 

Daarom wil D66 aandacht vragen voor thema’s die landbouw en natuur verbinden.. Dat hoeven geen gescheiden werelden te zijn. Er is een perspectief waarin de natuur en landbouw voor de zo gewenste verbinding kan zorgen. Bij de thema’s agro-bosbouw en agro-natuur kunnen natuur en landbouw  daadwerkelijk hand in hand gaan. Agro-bosbouw kan een stikstofbuffer vormen tussen stad en platteland en is goed zijn voor CO2 vastlegging. Ook vormen van agro-natuur zoals houtwallen en erfsingelszijn daar goed voor. Niet groots en meeslepend maar alle beetjes helpen.

Agro bosbouw en agro natuur staan zowel op de landelijke- als de provinciale agenda en zijn gespreksonderwerpen tussen provincies, gemeenten en waterschappen en vinden al zijn uitwerking is verschillende agenda’s en programma’s. We vroegen het College van Gedeputeerde Staten Flevoland dit onderwerp te blijven agenderen en de Staten hierover te informeren. Het College heeft toegezegd hiervoor binnenkort een bijeenkomst voor de Staten te organiseren.