Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2020

Vrijheid en een menswaardig bestaan

Reactie van de D66 Fractie nav het debat over de motie Moria. 

Woensdag 27 mei is een bijzonder democratisch besluit genomen in Provinciale Staten van Flevoland. Een motie om weeskinderen die onder mensonterende omstandigheden in kampen in Moria verblijven is niet aangenomen. Waar ging de motie over? 

Duizenden kinderen zitten in Griekenland opgesloten in kampen.Geen genocide, geen doelbewuste vernietiging van één volk, maar een menselijke ramp van grote omvang op Europese bodem voltrekt zich daar. Niemand heeft een pasklare oplossing maar wegkijken kan niet. De Grieken vragen hulp aan Europese landen om weeskinderen uit de kampen op te nemen. Nederland blijft achter omdat het geen oplossing is voor het echte probleem. 

Hét vluchtelingenprobleem los je inderdaad niet op door 500 kinderen op te halen. Maar dat wordt ook niet van ons gevraagd. Als land van doeners en aanpakkers staat half Nederland inmiddels klaar om helpen. Er wordt niet gevraagd om politieke keuzes te maken, er wordt niet gevraagd hét vluchtelingenprobleem op te lossen, er wordt gevraagd te helpen. Niet naïef maar met gezond verstand. Bij deze vraag om hulp horen gevoelens van machteloosheid en medemenselijkheid en niet die van wantrouwen en achterdocht.

Voor- en tegen 

Tijdens de laatste Provinciale Staten vergadering diende acht  partijen een motie in om de weeskinderen in kamp Moria te helpen.Tijdens de digitale vergadering stemden twintig Statenleden voor- en twintig tegen de motie waarmee de motie was verworpen. Enkele  tegenstanders verdedigden hun tegenstem met krachtige taal waarbij duidelijk werd dat hun mens- en wereldbeeld ver afstaat van de uitgangspunten van D66. Onder die laag van krachtige taal schuilt wellicht een diepe angst voor het verlies van wat wij hebben en de kinderen in kamp Moria niet, vrijheid en een menswaardig bestaan.