Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 juni 2020

Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld in PS Flevoland

Bij D66 Flevoland vinden wij regelmatig dat de Flevolanders trotser op onze provincie mogen zijn. Trots op onze ondernemers, trots op onze jongeren, trots op onze natuur en ook zeker trots op onze kunst en cultuur. In het coalitieakkoord Flevoland: Ruimte voor de toekomst is ruimte gemaakt voor de verdere culturele ontwikkeling van Flevoland. Met de cultuurnota Ruimte voor cultuur zetten we als Provinciale Staten in op een culturele sector die ruimte biedt voor experiment en bewezen talent erkent en stimuleert. 

“Ruim honderd jaar na het startschot voor de uitvoering van de Zuiderzeewet, hebben we in Flevoland heel wat te koesteren”, aldus gedeputeerde Michiel Rijsberman. “Kijk bijvoorbeeld naar de collectie landschapskunst waar we wereldwijd om worden geroemd. En naar andere manieren waarop we ons nieuwe land en onze identiteit onderzoeken en presenteren, zoals in leerlijnen cultuureducatie, op podia, in projecten met bewoners.” 

Ook de verbindingen met de gemeenten en het Rijk worden actief opgezocht. Ambtenaren en bestuurders van de provincie en Flevolandse gemeenten hebben periodiek overleg met elkaar. Er wordt samen gewerkt aan versterking van de Flevolandse cultuur en de culturele infrastructuur. Dankzij structureel overleg van de stedelijke regio’s met het ministerie van OCW is de provincie goed op de hoogte van wat er speelt bij het Rijk. Hiermee doen we ons voordeel  bij de belangenbehartiging voor en het (inter)nationaal zichtbaar maken van Flevoland.

“We zijn trots op deze basis en we bouwen er op door. Want verdere groei en spreiding van het culturele aanbod is hard nodig om dit in balans te brengen met het nog steeds groeiende aantal inwoners”, vervolgt Rijsberman. “Juist voor de vele jongeren in Flevoland willen we meer ruimte bieden om hun culturele talent te ontdekken en ontwikkelen. Want cultuur maakt ons tot mens en maakt dat we een volwaardige samenleving zijn. Omdat cultuur ons verrast en verrukt, ons verwart en verklaart, ons verwarmt en verbindt.” 

Als D66 Flevoland nodigen wij iedereen uit om de culturele toekomst van deze mooie provincie samen te beleven en te maken. We hebben er tenslotte de ruimte voor.