Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 september 2020

Vernieuwing N307 Roggebot- Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werkt de Provincie Flevoland samen met de Provincie Overijssel en het Rijk, aan de vernieuwing van de N307 en aan een nieuwe oeververbinding tussen Flevoland en Overijssel.

De N307, van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: de weg van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle.  De Roggebotbrug is al vele jaren een belangrijke bottleneck bij de doorstroming van verkeer. Tegelijkertijd werkt de provincie aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. De Roggebotsluis wordt verwijderd waardoor de doorgang voor het water een stuk breder wordt. Ook bouwt de Provincie een nieuwe beweegbare brug met een grotere doorvaarthoogte. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiliger situatie voor gebruikers van weg en water.


D66 is blij dat we met een nieuwe brug, de infrastructuur op dit traject sterk verbeteren en, als de realisatie een feit is, een vlottere en veiligere doorstroming tussen Dronten en Kampen kunnen realiseren. Dankzij dit project, waarin vele overheden ( twee gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en het rijk) zijn betrokken.De fractie iis blij dat de realisatie van deze infrastructurele verbetering nu in zicht komt en wensen alle automobilisten, fietsers, en andere reizigers van de toekomst een prettige en snelle reis over deze nieuwe brug!