Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

Voorbeschouwing begroting 2021 door Tiko Smetsers

Op 11-11 wordt de begroting voor 2021 behandeld in de Staten. Voor ons een moment om terug te kijken op het afgelopen jaar.

D66 is de partij voor de toekomst. En die toekomst is hetgeen waar wij ons het afgelopen jaar voor hebben ingezet. We hebben gepleit voor het stimuleren van initiatieven op het gebied van voedselbossen. Op ons eigen initiatief is er aandacht geweest voor agrobosbouw. Ook hebben wij het initiatief genomen voor beleid, dat via moties is aangenomen, dat zich inzet op het duurzaam opwekken van energie in Flevoland. En dankzij o.a. D66 zijn de biologische boeren vertegenwoordigd aan de gebiedstafels.

Onze toekomst is onzeker vanwege de Coronacrisis. Daarom hebben wij samen met de collega coalitiepartijen het Corona- noodfonds opgericht dat de brede welvaart ondersteunt en herstel werkzaamheden aan de samenleving, die nodig zijn vanwege Corona, mogelijk maakt. Ook wordt er door onze steun in Flevoland gewerkt met de participatiewaaier en wordt er onderzocht welke rol de provincie kan spelen bij de aanpak tegen laaggeletterdheid. Want D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen.