Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 januari 2021

De provincie bespreekt de Marker Wadden.

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.

In de Najaarsnota 2020 is besloten om binnen de Brede Bestemmingsreserve € 1,0 miljoen te oormerken die nodig zijn voor de afronding van de eerste fase Marker Wadden middels de aanleg van de E-eilanden en een vaargeul. Via onderstaande link kunt u de behandeling in de Statencommissie terug zien met een prachtige presentatie van de Hoogleraar Aquatische Ecologie, Nederlands instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Hierin wordt uitleg gegeven over het belang van de Marker Wadden voor natuur en waterkwaliteit van het Markermeer – IJmeer en ingegaan op de resultaten die tot nu toe waarneembaar zijn. Ook kunt u de presentatie zelf inzien via onderstaande link.

https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Beeldvormende-sessie-RND-1/2021/06-januari/15:30