Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 maart 2022

Reactie D66- Flevoland fractie m.b.t. Datacenter Meta

Het nut van een pauze

Facebooks moederbedrijf Meta drukt in Zeewolde op de pauzeknop. Meta wil een goede buur zijn en op goede voet staan met de inwoners. Deze pauze geeft wat lucht aan de oplopende onrust, zowel politiek als maatschappelijk. Politici en media buitelden over elkaar heen. Wat opvalt is dat niet alleen de meningen van elkaar verschillen maar ook de feiten. Een aantal feiten op een rijtje

*Wist u dat het gebied altijd ingetekend is geweest als bedrijventerrein?
*Wist u dat de grond tijdelijk in gebruik is als landbouwgrond en op korte- of langere termijn bedrijventerrein wordt?
* Wist u dat 45 % van de grond bebouwd wordt? De andere 55% wordt volgens de plannen ingezet voor groen, biodiversiteit en het opwekken van zonne-energie.
* Wist u dat Meta alle elektriciteit in het buitenland inkoopt als groene stroom?

Maar de Zeewoldenaar heeft toch gesproken? Hebben zij niet massaal tegen het datacenter gestemd? Goed te weten dat 53% van de stemgerechtigden naar de stembus zijn gegaan. Van de 47% die niet gestemd hebben weten we niet of ze voor of tegen het datacenter zijn. De tegenstemmers waren tegen het gebruik van landbouwgrond, tegen het hoge elektriciteitsverbruik en bang dat de restwarmte ervoor zou zorgen dat ze gedwongen van het gas af zouden moeten.

D66 Flevoland is niet voor of tegen de vestiging van een hyperscale datacenter in Flevoland maar wél voor het juist informeren van inwoners; dat betekent dat zowel de nadelen als de voordelen belicht moeten worden zodat inwoners een afgewogen keus kunnen maken, net als de volksvertegenwoordigers.

D66 Flevoland wil betrouwbaar besturen en vindt dat democratisch genomen besluiten zwaar moeten wegen. Deze besluiten zijn genomen door volksvertegenwoordigers. Zij hebben die besluiten genomen door zorgvuldig te wegen. Daarbij hebben zij hun afwegingen getoetst aan democratisch besloten kaders zoals de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en de omgevingsverordeningen.

D66 Flevoland begrijpt dat er bij de enorme opgave van de energietransitie keuzes gemaakt moeten worden en dat we niet alles kunnen overzien, ook politici hebben geen glazen bol en veel is onzeker. We wensen daarom alle betrokkenen veel wijsheid en inzicht.

De fractie van D66 Flevoland