Steun ons en help Nederland vooruit

Jeroen Kok

Burgerlid en kandidaat Statenlid

53 jaar

Jeugdzorg/jeugdbeleid, Welzijn en zorg, Sport, Facilitaire zaken, Inkoop & aanbesteding. Vervangend lid werkgroep Planning & Control

Woonplaats: Lelystad
E-mail: j.kok@flevoland.nl
Twitter: https://twitter.com/StefanJeroenKok

Biografie: Ik ben geboren in Zuid-Afrika en in 1976 naar Nederland gekomen. Sinds die tijd woon ik in Lelystad. Ik ben 12 jaar volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Lelystad geweest en sinds 2011 ben ik lid van Provinciale Staten Flevoland. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de UvA en werk momenteel voor Merem Behandelcentra.

Waarom wil je in Provinciale Staten
? We leven in woelige tijden. Nederland en Flevoland zouden veel beter kunnen presteren. Ik ben ervan overtuigd dat er vernieuwingen nodig zijn op gebied van werk, wonen, zorg en onderwijs. Zo bereiden we ons voor op een welvarende toekomst. Via de provinciale Staten wil ik daar mijn bijdrage aan leveren.

In de Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor: Ik wil mij inzetten voor een goed werk- en leefklimaat voor Flevolanders. Daarbij vertrouw ik in de kracht van mensen zelf, vrijzinnigheid, innovatie, duurzaamheid en rechtstatelijkheid. Daarnaast werk ik aan een gezond provinciaal financieel beleid, zonder lastenverzwaringen voor inwoners.

Meer van Jeroen Kok