Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingen

D66 Flevoland bestaat uit vijf afdelingen.

Gedeputeerde

Na de installatie van Gedeputeerde Staten op 20 mei 2015, is Michiel Rijsberman gedeputeerde voor D66 en vierde loco-commissaris van de Koning met in portefeuille: Recreatie en Toerisme (Gebiedspromotie en Nationaal Park Oostvaardersplassen) Kunst en cultuur Europa (Comité van Regio’s, Coördinatie Interreg en Assembly of European Regions) …

Regiobestuur

Het regiobestuur van D66 Flevoland is per 1 oktober 2016 in handen van de regio Utrecht. Per 1 oktober 2016 zijn de regio’s Flevoland en Utrecht namelijk samen gefuseerd tot de regio D66 Midden-Nederland. Het nieuwe bestuur zal binnenkort gaan bestaan uit leden uit Flevoland en Utrecht. Voorlopig vormt het regiobestuur van Utrecht het bestuur…

Statenfractie

De D66-fractie in Flevoland bestaat uit 4 leden. In een dynamische en sterk ontwikkelende provincie werkt de fractie vanuit een sociaal-liberale visie aan een gezond Flevoland. De fractie laat zich, naast ondersteuning door een burgerlid, mede ondersteunen door een fractiesecretaris. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: Paul Vermeulen + Jeroen Kok:…