Steun ons en help Nederland vooruit

Gedeputeerde

Na de installatie van Gedeputeerde Staten op 20 mei 2015, is Michiel Rijsberman gedeputeerde voor D66 en vierde loco-commissaris van de Koning met in portefeuille:

Recreatie en Toerisme (Gebiedspromotie en Nationaal Park Oostvaardersplassen)

Kunst en cultuur

Europa (Comité van Regio’s, Coördinatie Interreg en Assembly of European Regions)

IJsselmeer/Markermeer

Flevolandse samenwerkingsagenda

Bestuurlijke Zaken (Bestuurlijke vernieuwing)

Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht

Digitale infrastructuur buitengebied

Communicatie en ICT

Michiel Rijsberman

Michiel Rijsberman

Gedeputeerde