Steun ons en help Nederland vooruit

Provinciale Statenverkiezingen

Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen vragen zich af of deze verkiezingen wel belangrijk zijn. Wist u dat uw stem dit keer dubbel telt? U stemt niet alleen voor uw provincie, u kiest daarmee ook een nieuwe Eerste Kamer. Deze verkiezingen gaan dus óók over de landelijke politiek. De vraag die voorligt is: moet Nederland v ooruit? Ja, zegt D66. Na jaren van crisis klimt Nederland langzaam uit het dal. De economie groeit licht en de werkloosheid neemt heel langzaam af. Maar we zijn er nog lang niet. 600.000 mensen zitten zonder baan. De belastingen in Nederland zijn in 20 jaar nog nooit zo hoog geweest. Dat moet anders.

Lijsttrekker

Michiel Rijsberman is door de leden gekozen als lijsttrekker.

Kandidaten

Dit zijn de kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen

Verkiezingsprogramma

Hier vindt u ons verkiezingsprogramma 2015-2019

Waarom stemt u?

Op 18 maart kunt u het verschil maken. In uw provincie én in Nederland. Uw stem telt dubbel. U beslist over uw eigen buurt en daarmee over de nieuwe Eerste Kamer. Samen met D66 kunt u zo na 18 maart Nederland vooruit brengen.

Eerste Kamer, Thom de Graaf

Thom de Graaf (1957) is sinds mei 2011 Eerste Kamerlid voor D66. In november 2014 is hij verkozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2015.

Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart vinden gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen de waterschapsverkiezingen plaats. Dit zijn de verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u meebeslissen over de werkwijze van het waterschap. Weet u al wat u gaat stemmen?