Steun ons en help Nederland vooruit

Lijsttrekker

De Europese verkiezingen zijn nauwelijks achter de rug of de politieke partijen zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor de provinciale verkiezingen van volgend jaar maart. Onze huidige fractievoorzitter Michiel Rijsberman is lijsttrekker.

Michiel_Rijsberman_D66

 

 

 

 

 

Naam: Michiel Rijsberman

Geboortedatum: 16 december 1970

Beroep of maatschappelijke functie: Senior beleidsadviseur bij Hoogheemraadschap van Delfland

Huidige functie binnen of namens D66:  Fractievoorzitter in Provinciale Staten voor D66 Flevoland, vanaf maart 2011

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:

  • Lijsttrekker D66 Flevoland voor PS2011, 2010-2011.
  • Lid programmacommissie voor PS2011, 2010-2011.

Andere maatschappelijke functies:

  • Zelfstandig adviseur water- en programmamanagement (ZZP’er), 2000-2013.
  • Voorzitter medezeggenschapsraad basisschool Het Kristal, Almere, 2005-2011.
  • Toegevoegd onderzoeker TU Delft, watermanagement en bestuurskunde, 1998-2003.

Voorkeur voor de volgende een of meer beleidsonderdelen: Ruimtelijke ontwikkeling, water, milieu, infrastructuur – het fysieke domein en economie en werkgelegenheid – het economische domein

Mocht u niet gekozen worden tot lijsttrekker, wilt u zich dan kandideren voor één van de daaropvolgende plaatsen op de lijst? Nee.

Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? Tweede Kamer, 2012, plaats 37. Gemeenteraad van Almere, 2014, plaats 18 (lijstduwer)

 

Motivatie: Vier jaar geleden werd ik lijsttrekker voor de verkiezingen van 2011. En met succes: we kwamen van niets met drie zetels in de Staten. Sindsdien hebben we met de fractie hard gewerkt: onder mijn fractievoorzitterschap is een hechte fractie ontstaan, waarmee we door constructief oppositie te voeren het sociaal-liberale geluid goed laten horen. We weten ook de weg naar de media goed weten te vinden. We halen op een positieve manier de kranten en ik sta regelmatig voor de microfoon van Omroep Flevoland. Onze inbreng wordt serieus genomen, in de Statenzaal en daarbuiten.

En dat is nodig ook. In 2011 kwamen we niet in de coalitie doordat de andere partijen ons niet kenden, niet wisten wat ze aan ons hadden. Dat is nu anders: ze kennen mij als fractievoorzitter en met uw steun straks ook als lijsttrekker. Een lijsttrekker die D66 stevig wil neerzetten en heeft bewezen dat te kunnen.

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om een positie te verwerven. De andere partijen kennen ons. Nu moeten we die positie verzilveren. Ik wil doorpakken, gebruikmakend wat ik de laatste jaren met de fractie heb opgebouwd. Ik heb het lef en de drive om er voor te gaan. Voor een effectieve provincie en een transparante bestuurscultuur. Voor een duurzame provincie met de focus op de provinciale kerntaken, op werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikkeling. Ik wil verzilveren, voor Flevoland en voor D66. Daarom vraag ik uw steun en vertrouwen, om me weer vier jaar vol te kunnen inzetten voor D66 in Flevoland, als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018