Steun ons en help Nederland vooruit

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart vinden gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen de waterschapsverkiezingen plaats. Dit zijn de verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u meebeslissen over de werkwijze van het waterschap. Weet u al wat u gaat stemmen?

Vijf vragen over de waterschapsverkiezingen:

1. Doet D66 mee aan de waterschapsverkiezingen?

D66 doet als partij niet mee aan de waterschapsverkiezingen, maar u kunt wel op D66’ers stemmen. Via de lijst van de onafhankelijke waterschapspartij Water Wonen en Natuur nemen D66’ers deel aan de verkiezingen voor de waterschappen. Jan Terlouw en tal van andere D66’ers zetten zich actief in voor Water Wonen en Natuur. Als u op een D66-kandidaat wilt stemmen, kijk dan op de lijst van Water Wonen en Natuur.

2. Waar staat Water Natuurlijk voor?

Water Wonen en Natuur staat voor een duurzaam waterbeheer dat ruimte geeft aan natuur, landschap en recreatie. Voor de rechtvaardige verdeling van de lusten en de lasten tussen bewoners van stad en land. Voor watermanagement dat wateroverlast tegengaat, waterkwaliteit en veiligheid waarborgt en rekening houdt met alle gebruikers in stad en land. De inzet van Water Natuurlijk draagt bij aan een mooi en duurzaam Nederland.

3. D66 wil provinciaal- en waterbestuur samenvoegen. Waarom?

D66 is voorstander van het samenvoegen en opschalen van provinciaal- en waterbestuur. Zo ontstaat er een slagvaardig middenbestuur in Nederland. Hiervoor moeten democratische en directe verkiezingen georganiseerd worden. Nu bestaan er nog ‘geborgde zetels’ in waterschapsbesturen. Deze worden standaard door belangengroepen bezet. D66 vindt dat ondemocratisch en niet-transparant.

4. Hoe moeten belastingen geheven worden?

De belastinggrondslag van het middenbestuur moet in de aangekondigde herziening van het belastingstelsel worden meegenomen. Belastingen moeten op basis van ingezetenschap en waterverbruik geheven worden en niet op basis van autobezit en huishoudgrootte. De financiering van het waterbeheer willen we apart houden van het andere geld dat landsdelen uitgeven, zodat we zeker weten dat het naar stevige dijken, schoon water en droge voeten blijft gaan.

5. Wat is er nog meer nodig?

Nederland maakt in het buitenland momenteel veel indruk met onze kennis en kunde op het terrein van Watermanagement. Wij koppelen ruimtelijke inrichting, natuur, landschap en water aan elkaar en ontwerpen duurzame en ‘waterveilige’ gebieden en steden. Dit unieke concept wordt nu bijvoorbeeld in de VS, Engeland en India overgenomen. Essentieel hiervoor is een goede samenwerking van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, bewoners en bezoekers van stad en land. Juist zo’n inzet is ook in Nederland nodig. Water Wonen en Natuur staat daar voor en D66 staat daar ook voor. Dit kan niet in een versnipperde bestuurslaag en daarom wil D66 een krachtdadig middenbestuur in robuuste landsdelen.

Laatst gewijzigd op 22 januari 2019