Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Flevoland blij met toekomstgerichte coalitie

D66 Flevoland is blij met het coalitieakkoord. De Flevolandse fracties van VVD, CDA, Groenlinks, PvdA, CU en D66 presenteren vandaag hun coalitieakkoord. Onder leiding van formateurs Willibrord van Beek en Bas Jan van Bochove sloten de partijen een akkoord met een ambitieuze visie op de toekomst van Flevoland.

 

Fractievoorzitter Tiko Smetsers: “De verkiezingsbeloften van D66 hebben een goede uitwerking in het akkoord gekregen. Het milieu en het klimaat zijn goed vertegenwoordigd in het programma. Ook op het gebied van bereikbaarheid investeren we in duurzame oplossingen, zoals het verbeteren en uitbreiden van fiets- en spoor en bus- verbindingen. Dat biedt ruimte voor de toekomst van Flevoland.

 

Smetsers is verheugd dat onderwerpen waar D66 in de campagne veel aandacht aan heeft besteed zoals kunst en cultuur, de energietransitie, natuur en Europa in het akkoord de aandacht krijgen die ze verdienen.

 

”Wij zijn zeer verheugd dat onze kandidaat-gedeputeerde Michiel Rijsberman het Nationaal Park Nieuwland in zijn portefeuille krijgt. Dat kon ook bijna niet anders”. lacht Smetsers. De portefeuille van Rijsberman wordt compleet gemaakt door Kunst en Cultuur en Europa.“In de komende periode gaan we ook het Erfgoedprogramma in uitvoering brengen om het Verhaal van Flevoland te vertellen en te beschermen’ vertelt Rijsberman. “Daarnaast starten we met de voorbereidingen om de komst van een iconisch museum naar Almere mogelijk te maken en met een onderwerp als Lelystad Next Level ben je actief bezig om Lelystad (en daarmee Flevoland) aantrekkelijk te maken voor de volgende generaties”.

D66 Flevoland blij met toekomstgerichte coalitie

 

Gepubliceerd op 04-07-2019 - Laatst gewijzigd op 07-07-2019