Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Kiezen voor de toekomst. Verkiezingsprogramma 2019-2023

De omgeving verandert en zal dat ook altijd blijven doen. Als er één provincie is waar dit als een paal boven water staat, dan is het wel Flevoland. Soms komt de verandering wat sneller en ingrijpender en soms wat langzamer en minder zichtbaar. D66 wil dat de overheid meebeweegt met de verandering en dat zij verbeteringen realiseert die bijdragen aan de geluksbeleving van inwoners.

Ik ben zelf opgegroeid in Dronten, heb vijf jaar in Almere gewoond en woon nu in Lelystad. Ik heb mijn woonomgeving steeds zien veranderen. Veel van die veranderingen vind ik mooi, omdat ze bijdragen aan een mooier Flevoland. Ik ben voorstander van veranderingen die de leefbaarheid in Flevoland verbeteren. Op dit moment voor deze generatie, maar ook voor de generaties na ons, zodat ook mijn dochtertje (en haar kinderen en kleinkinderen na haar) veilig en prettig kunnen opgroeien in Flevoland. Niet veranderen om het veranderen, maar veranderen om te verbeteren! Daar zijn we continu mee bezig, in het kabinet, in het parlement en ook het college van gedeputeerde staten van Flevoland en natuurlijk in de Provinciale Staten.

Niet alle veranderingen zijn in mijn ogen positief. Denk bijvoorbeeld aan de groei van het populisme, dat ik ook steeds meer in het provinciale bestuur zie. Het is makkelijk om overal hard ‘nee’ tegen te roepen en met negatieve oneliners in de media te komen. Maar dit levert geen oplossingen. Voor D66 staat de inhoud voorop en wij nemen altijd een afgewogen beslissing die rekening houdt met de belangen van alle huidige én toekomstige Flevolanders. En ja, daar hoort ook bij dat we bereid moeten zijn tot het sluiten van compromissen.

De afgelopen jaren heeft D66, als onderdeel van het kabinet, grote hervormingen gerealiseerd. Niet in het minst de historische klimaatwet, gevolgd door het niet minder belangrijke klimaatakkoord. Het klimaat en de wijze waarop we omgaan met onze omgeving zijn dé belangrijke thema’s waarop we nu eindelijk vooruitgang boeken. Op deze thema’s is een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en D66 wil dat Flevoland voorloper is en een belangrijke bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Niet alleen met geld maar ook met ruimte voor experimenten. In Flevoland kan dit.

Met D66 in de coalitie is er de afgelopen jaren al het nodige tot stand gebracht. Flevoland, met al zijn toeristische trekpleisters, staat nationaal en internationaal op de kaart als recreatieve bestemming, de economische groei in onze provincie is de hoogste van alle provincies in Nederland en nooit eerder zijn er in één bestuursperiode zoveel van de voor Flevoland zo kenmerkende landschapskunstwerken gerealiseerd. Daar zijn we trots op en daar willen we verder mee.

Lees dit verkiezingsprogramma. En kom te weten wat D66 wil met onze provincie; wat onze visie is op de toekomst. Wij hebben de concrete ideeën die gaan zorgen voor meer banen, voor een betere bereikbaarheid van zowel stad als platteland en natuurlijk voor de daadwerkelijke realisatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Om onze idealen te realiseren hebben we niet alleen uw stem, maar zeker ook uw ideeën nodig. Ga daarom met ons in gesprek, niet alleen in verkiezingstijd, maar ook daarna nodigen wij u van harte uit om met ons in gesprek te blijven gaan en ons te blijven vertellen wat voor u belangrijk is. Wij zullen u daartoe ook zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen, zodat D66 samen met ú verandering teweegbrengt om te verbeteren wat we hebben. Een stem op D66 Flevoland is een stem voor de toekomst, een stem voor samenwerking en een stem voor volgende generaties.

Tiko Smetsers, lijsttrekker D66 Flevoland

Gepubliceerd op 24-01-2019 - Laatst gewijzigd op 24-01-2019