Steun ons en help Nederland vooruit

Bescherm robuuste natuur

D66 legt de prioriteit voor natuurbescherming bij de Europees beschermde Natura2000-gebieden. D66 vindt het aanvaardbaar dat landbouwers in de omgeving van die gebieden zich moeten aanpassen. Onteigenen van landbouwgrond is de minst wenselijke optie, maar als er geen alternatief mogelijk is en het belangrijke gebieden of verbindingen betreft vindt D66 onteigenen noodzakelijk.

In Flevoland is er veel bos dat geen bijzondere beschermde status heeft. Toch onderscheidt het zich niet van bos dat wel is opgenomen in de ecologische hoofdstructuur. In de praktijk wordt dit bos gebruikt als compensatie, om bos dat wel een beschermde status heeft te kunnen kappen. Op papier is het compensatie, in de praktijk wordt de natuur er alleen maar armer van: er komt zo immers geen boom bij, er gaat alleen bos af. D66 wil daarom dat wordt heroverwogen welk onbeschermd bos ook onderdeel van de ecologische hoofdstructuur moet zijn, met als doel zoveel mogelijk bos een beschermde status te geven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018