Steun ons en help Nederland vooruit

Betere bestuurlijke structuur

Flevoland is een overzichtelijke provincie met relatief weinig gemeenten. Dat maakt het mogelijk het openbaar bestuur helder te regelen. Net buiten Flevoland, bijvoorbeeld in de Metropoolregio Amsterdam, is de bestuurlijke drukte echter enorm. D66 kiest daarom al jaren voor de vorming van landsdelen, ook als Flevoland daar deel van uitmaakt.

In onze provincie is in 2012-2014 gesproken over het samengaan met Noord-Holland en Utrecht. D66 miste in de plannen van minister Plasterk onder meer een visie op de indeling van de rest van Nederland, op de taken en ruimtelijke grenzen van het nieuwe landsdeel en een perspectief op de planning van andere landsdelen. Daarom was D66 tegen dit fusieplan.

Het is waarschijnlijk dat na nieuwe Tweede Kamerverkiezingen de discussie over de bestuurlijke hervorming weer actueel wordt. D66 wil graag meewerken aan plannen die een verbetering voor de inwoners van Flevoland en Nederland betekenen. Voorwaarde is een visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland en op de verdeling van taken en bevoegdheden. D66 vindt dat in een nieuw plan de huidige grenzen van Flevoland met een open blik kunnen worden benaderd. Het zuidwesten van Flevoland is immers gericht op de Metropoolregio Amsterdam, terwijl het noorden en oosten gericht zijn op de Zwolse regio.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018