Steun ons en help Nederland vooruit

Betere luchtkwaliteit

D66 vindt dat de Europese normen voor luchtkwaliteit niet voldoende bescherming bieden. Dat betekent in onze ogen dat de provincie op Europees niveau moet lobbyen voor strengere normen. Praktisch gezien willen we dat woongebieden op voldoende afstand van intensief gebruikte verkeersverbindingen worden gerealiseerd.

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019