Steun ons en help Nederland vooruit

Betrek Flevolanders

Mensen ervaren vaak zelf het beste welke wegen gevaarlijk zijn of welke buslijnen niet op elkaar aansluiten. En mensen komen zelf met initiatieven om hun leven of leefomgeving te verbeteren. D66 is er een groot voorstander van als mensen onderling met oplossingen komen. Oplossingen die niet bedacht worden door de overheid of in bureaucratische organisaties, die vaak bestaan van subsidies. De provincie kan echter nog veel meer gebruik maken van kennis en initiatieven van inwoners. De Flevolandse ervaringen met het open planproces voor het Programma Nieuwe Natuur zijn wat D66 betreft zeer positief: dat planproces leverde veel goede ideeën en creativiteit op. Ook bijvoorbeeld natuurorganisaties en (agrarische) ondernemers kwamen met plannen. Het resultaat is een pakket van projecten dat de provincie vanuit de ivoren toren van het provinciehuis nooit had kunnen maken. D66 wil deze verbindende aanpak vaker toepassen. Er zijn goede mogelijkheden voor in de ruimtelijke ordening als de provincie straks een omgevingsvisie moet maken, of voor het opstellen van een aanpak van verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018