Steun ons en help Nederland vooruit

Bied ruimte aan duurzame energie

Om ook toekomstige generaties te verzekeren van voldoende energie is een transitie naar duurzame energie noodzakelijk. De duurzame energieopwekking in Nederland blijft echter achter. Dat is voor D66 onacceptabel. We willen op Europees en landelijk niveau naar 30% duurzame energieopwekking in 2030 en volledige duurzame energievoorziening in 2050. Ook willen we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen uit landen als Rusland en regio’s als het Midden-Oosten. D66 ziet het actief ruimte maken voor het realiseren van duurzame (decentrale) energieopwekking als een belangrijke taak voor de provincie. D66 is trots op de Flevolandse ambitie om 25% van de landelijke opgave voor windenergie te realiseren. Binnen enkele jaren wordt in Flevoland meer energie duurzaam opgewekt dan er wordt gebruikt (het verkeer buiten beschouwing gelaten). Anderzijds is hiermee wel de grens van de draagkracht van het Flevolandse landschap en de acceptatie door de Flevolanders bereikt. D66 wil niet een nóg grotere opgave van het Rijk voor windenergie in Flevoland. Bij de concrete inpassing van windenergie in het landschap staat D66 voor een evenwichtige afweging van belangen. In dat verband zal zij bevorderen dat er ruime gelegenheid is voor inspraak daarop van direct betrokken burgers, ondernemers en maatschappelijke groeperingen. D66 wil voortgang maken richting doelstellingen van volledig duurzame energievoorziening. Aan het einde van de komende periode zou Flevoland netto energieleverancier moeten zijn. Behalve aan duurzame energieopwekking moet ook worden gewerkt aan terugdringing van energiegebruik. Beter isoleren van woningen heeft veel effect. D66 wil dat de provincie Flevoland gebruik van het Nationaal Energiebesparingsfonds stimuleert.

Ruimte voor meer duurzame energie

D66 wil ruimte bieden aan opwekking van meer duurzame energie in Flevoland. Naast voor zonne-energie en biomassa staan we open voor alle goede duurzame ideeën en ontwikkelingen.

Mogelijkheden voor energie-intensieve sectoren

D66 ziet mogelijkheden voor energie-intensieve sectoren in Flevoland: grote energiegebruikers kunnen een plek vinden vlak bij de bron van duurzame energie. Flevoland heeft er de ruimte voor en het grote aanbod van duurzame energie biedt unieke kansen. Wij willen een verbinding maken tussen duurzame energie en economische ontwikkeling. Zo profiteren de Flevolanders ook meer van de windmolens in de provincie. De provincie kan hier op inzetten door enerzijds actief bedrijven te werven en anderzijds in de ruimtelijke ordening ruimte te maken voor bedrijven die willen investeren.

Energieopwekking uit biomassa

D66 wil ook meer kansen voor energieopwekking uit biomassa, waarbij biomassa voor ons gras, hakhout, groen- en snoeiafval uit de provincie zelf is. Biomassastromen zullen op lokaal niveau tot stand komen. De taak van de provincie is om de productie te stimuleren door onnodige belemmeringen weg te halen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018