Steun ons en help Nederland vooruit

Bodemdaling en wateroverlast

Afgelopen jaar is in Nederland op enkele plaatsen stevige wateroverlast geweest. Door de klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast en schade door extreme neerslag toe. In Flevoland zijn de normen voor wateroverlast hoger dan in veel andere delen van Nederland, maar door bodemdaling, bijvoorbeeld bij Almere en Emmeloord, nemen de risico’s bij extreme neerslag toe. In de omgevingsvisie die de provincie moet opstellen, moet gedegen rekening worden gehouden met de inrichting van de provincie, zodat Flevoland voldoende beschermd blijft tegen wateroverlast. Denk daarbij aan maatregelen zoals het niet realiseren van overstromingsgevoelige functies op kwetsbare plekken. In bestemmingsplannen en bij gebiedsontwikkelingen zijn inrichtingsmaatregelen (verhogen van ondergrond, aanleggen van waterberging e.d.) belangrijk om de kans op wateroverlast ook in de toekomst binnen maatschappelijk aanvaardbare normen te houden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018