Steun ons en help Nederland vooruit

Bouw niet voor leegstand

D66 ziet in een duurzaam ruimtelijk beleid geen plaats voor structurele leegstand. D66 wil dat de provincie actief de regie neemt over de regionale woningbouw en realisatie van werklocaties. De tijd is voorbij dat iedere gemeente binnen de eigen grenzen beslist hoeveel en welk type woningen of kantoren gebouwd moeten worden. Bij tegenstrijdige belangen en concurrentie tussen de gemeenten moet de provincie de gemeenten bij elkaar roepen en als regisseur helpen de knoop door te hakken. D66 ziet een provinciale ingreep als gerechtvaardigd redmiddel om woningbouw, bedrijventerreinen en kantoren waar geen behoefte aan is te schrappen, aan de hand van de kaderstelling in de provinciale omgevingsvisie.

Ruimte initiatieven platteland

Op het platteland wil D66 dat de provincie ruimte geeft aan initiatieven als kampeerboerderijen, landgoederen, kantoren, ateliers, cursusruimten of horeca in voormalige boerderijen. D66 wil voorkomen dat buiten bestaande kernen gebouwd wordt als dat leegstand in de kernen tot gevolg heeft. Voor ontwikkelingen waar geen provinciale, maar alleen gemeentelijke functiewijziging nodig is, zoals bewoning van een erf, laten we de afweging waar die hoort: bij de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018