Steun ons en help Nederland vooruit

Buitenwater

Grote delen van het Markermeer en het IJsselmeer horen bij de provincie Flevoland. De waterkwaliteit van het Markermeer voldoet nog lang niet aan de normen. De Markerwadden ziet D66 als een grootschalige proef. De resultaten moeten worden afgewacht. De visstand op het IJsselmeer en het Markermeer is zo laag dat langdurige vangstbeperkingen nodig zijn.

Een gedeeltelijke verdieping van de vaarweg van Urk via de Flevokust naar de Oranjesluizen is nodig om de scheepsbouw en scheepvaart voldoende diepgang te bieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018