Steun ons en help Nederland vooruit

De cultuurhistorische rijkdom

De cultuurhistorische rijkdom van Flevoland wordt vaak onderschat. Toch heeft Flevoland met het voormalige eiland Schokland uniek UNESCO Werelderfgoed binnen haar grenzen. Ook Urk kent de nodige monumenten. De monumenten op beide voormalige eilanden zijn net zo waardevol om te behouden als het landschap waar ze deel van uitmaken. Bijvoorbeeld in de Noordoostpolder hebben de verkaveling en de kenmerkende erfsingels bijzondere cultuurhistorische waarde. Verspreid over Flevoland komen scheeps- en vliegtuigwrakken voor, en archeologische vindplaatsen uit de steentijd van wereldformaat.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018