Steun ons en help Nederland vooruit

Drinkwater

In Flevoland biedt de bodem een grote bron aan drinkwater van hoge kwaliteit. Het bodembeheer moet er volgens D66 onder meer op gericht zijn deze drinkwatervoorraad duurzaam veilig te stellen. D66 wil niet dat de kwaliteit van het drinkwater bedreigd wordt door de winning van schaliegas. De provincie geeft het duurzame voorbeeld door (op initiatief van D66) geen flessenwater maar karaffen met leidingwater te gebruiken. Zo worden transportkosten van flessen, in geld en in CO2, vermeden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018