Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsen

Fietsen is na wandelen de schoonste en gezondste vorm van vervoer. D66 vindt dat provinciale verbindingen tussen de kernen in Flevoland als één verbinding beschouwd moeten worden en wil daarop dan ook snelfietsroutes realiseren, bijvoorbeeld tussen Lelystad en Almere. Hiervoor moet de bestaande verbinding beter en sneller worden gemaakt. De provincie gaat over de fietspaden langs provinciale wegen, de gemeenten gaan over de fietspaden binnen de bebouwde kom. Wij willen, daar waar groot onderhoud wordt uitgevoerd, de samenhang tussen de fietsroutes van de gemeente en de provincie verbeteren. Voor de regionale fietsverbindingen heeft wat D66 betreft de provincie de regie.

Daarnaast wil D66 dat de provincie de fietspaden die ze in haar beheer heeft goed en veilig onderhoudt. Het aantal eenzijdige fietsongelukken door gaten in de weg, paaltjes of slechte bermen, vinden wij te hoog. Daarom wil D66 dat fietsers gemakkelijk onveilige situaties kunnen melden , bijvoorbeeld via een app of website.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018