Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

Mooie plannen kunnen alleen ten uitvoer worden gebracht met een solide en goed financieel beleid. Voor D66 is het duidelijk: we zijn voor een sluitende provinciale begroting. We geven niet meer uit dan er binnenkomt. We zien dat Flevoland nog steeds een lagere uitkering uit het Provinciefonds ontvangt dan de overige provincies. Dat is voor een groeiregio als de onze niet meer van deze tijd. Dat willen we dus veranderen.

In de begrotings- en verantwoordingsstukken is het verplicht om een risicoparagraaf op te nemen. Wat D66 betreft dient deze niet alleen in te gaan op de financiële, maar ook op de juridische-politieke- en milieurisico’s en gevolgen.

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019